Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi on mahdollista anoa kirjallisella hakemuksella, joka tulee jättää johtokunnan käsiteltäväksi tammikuun alkuun mennessä. Johtokunta käsittelee hakemuksen valmistelevassa kokouksessaan ja esittelee sen vuosikokoukselle. Vuosikokouskutsu ilmoitetaan paikallislehdessä tammikuun aikana. Vuosikokous päättää jäseneksi tai koejäseneksi hyväksymisestä, kuitenkin niin että vähintään 2/3 paikalla olevista kannattaa hakemusta. Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa yhdistyksen kokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä varsinaiseksi jäseneksi. Koejäsenyyden aikana seuraan pyrkivällä on tilaisuus osoittaa kiinnostuksensa harrastukseen osallistumalla seuran kokouksiin, talkoisiin, riistanhoitoon ja tapahtumiin.

Seuran jäseneksi on mahdollista päästä maanomistajana, mutta myös hyvämaineisena riistanhoitoa ja metsästystä harrastavana henkilönä. Jäsenpolitiikkamme perustuu siihen, että porukkamme tulisi olla mahdollisimman avoin, yhtenäinen ja rakentavasti asioita eteenpäin ajava. Emme ole sisäänpäin lämpiävä tai ukkoutunut porukka, mutta haluamme pitää kiinni saavutetuista tuloksista – toimivasta metsästysseurasta.