Metsästys

Metsästämme lakeja ja rajoituksia noudattaen sekä riistaa säästäen. Saaliskiintiöistä ja rauhoitusalueista päätetään riistalaskennan perusteella tapauskohtaisesti vuosittain, mutta pääsääntöisesti saaliskiintiöt ja rauhoitusalueet on tarkoitettu pitkän aikavälin ratkaisuksi eri kantojen tarkkailuun ja kasvattamiseen.

Riitialan Seudun Erämiehet ry metsästää hirviä Ikaalisten−Jämijärven riistanhoitoyhdistyksen yhteisluvassa. Pääjahtivoutina toimii Tapio Hankala (040 5162 972). Hirvi- ja/tai peuraporukkaan ilmoittaudutaan kesäkokouksessa. Mika Vainionpäälle (050 9114 285) ilmoitetaan aina sekä peura- että metsäkauriskytikseen menoista ja kaadoista. Kauriinkaataja ilmoittaa itse kaadostaan myös piiriin.

Muun riistan osalta yhteisjahdeista ilmoitetaan paikallislehdessä.

Seuramme alueella säännöllisesti tavattavia suurpetoja ovat susi, karhu ja ilves. Ilmoitathan suurpetohavainnoistasi Petri Riihimäelle (0400 396 473), joka käy tarkistamassa jäljet. Näin tiedot menevät eteenpäin kansalliseen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Tassu-suurpetotietokantaan, jonka tutkimustulosten avulla rakennetaan perustaa kantojen hoidolle.

Leo Grönlundin riistakamera tallensi karhun
Särkiperällä 20.5.2010.
Asiallinen metsästäjä ei tallaa viljapelloilla, aiheuta toimillaan harmia alueen asukkaille tai näiden omaisuudelle ja kunnioittaa muutenkin maanomistajien toivomuksia. Jokaisen omalla vastuulla on pitää huolta, että metsästää luvallisella alueella luvallista riistaa!